Klimaatterreur

BlauwVinger

Well-known member
Naar verluid(t), (men heeft op dit platform kennelijk moeite met het juiste gebruik van de 'd' en de 't'), zien we hier in coiffeurs-pluraal beschadigde en in onbruik geraakte wieken van windmolens die zijn ingezet voor het opwekken van 'groene energie'. Het zouden niet-recyclebare wieken betreffen die met een bulldozer aan het zicht worden onttrokken.

Alternatief feit?


wbUmQV7.jpg
 
Bovenaan